Leszczynska Consultancy
 

Onze kracht is de kennis van de Poolse en Nederlandse taal en cultuur. Hiermee zijn wij een laagdrempelige organisatie ten behoeve van zowel (overheids) organisaties als particulieren.


Tolken en vertalen

Organiseert u een bijeenkomst of vergadering voor uw Poolse werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Wilt u uw bedrijfsdocumenten of handleidingen beschikbaar stellen in het Pools? Het is onze missie om de cultuur- en taal barrière weg te nemen tussen u en uw werknemers.  

Bemiddeling bij problemen en conflicten

Verloopt de communicatie met uw Poolse werknemers moeizaam? Hebt u een probleem of conflict dat u daardoor niet kunt oplossen? Als onpartijdige partij zijn wij erin gespecialiseerd de geschillen tussen u en uw werknemer op te lossen. 

Voorlichting voor Poolse arbeidskrachten


Zijn er vragen vanuit w Poolse werknemers? Onduidelijkheden welke betrekking hebben op de wet- en regelgeving in Nederland? Wij streven ernaar al deze vragen tijdens een bijeenkomt (op locatie) helder en correct te beantwoorden.