Leszczynska Consultancy
 

Cliëntondersteuning

Wij denken met u mee over hoe we samen, soms moeilijke situaties kunnen oplossen. We kijken hierbij naar de ondersteuning en begeleiding die u nodig heeft. Als cliëntondersteuner staan wij naast u en betrekken waar nodig uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. Wij kennen het zorgaanbod in uw buurt.

Bij ons kunt u informatie en advies krijgen over het zorgaanbod in uw regio, verschillende zorgvormen en cliëntrechten. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat. 

Wenst u een andere invulling van uw zorgdraag en/of komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kunnen wij u helpen.

Tolken en vertalen


Organiseert u een bijeenkomst of vergadering voor uw Poolse werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Wilt u uw bedrijfsdocumenten of handleidingen beschikbaar stellen in het Pools? Het is onze missie om de cultuur- en taal barrière weg te nemen tussen u en uw werknemers.  

Bemiddeling bij problemen en conflicten


Verloopt de communicatie met uw Poolse werknemers moeizaam? Hebt u een probleem of conflict dat u daardoor niet kunt oplossen? Als onpartijdige partij zijn wij erin gespecialiseerd de geschillen tussen u en uw werknemer op te lossen. 

Voorlichting

Het is mogelijk om ons in te huren voor een voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:

Wie is de arbeidsmigrant?
- Welke beweegredenen heeft een arbeidsmigrant om naar Nederland te komen? 
- Verschillen binnen de groep arbeidsmigranten

Arbeidsmigrant en werkgever
- Welke bijdrage kan de werkgever leveren aan de participatie van hun werknemers en hun eventuele gezinsleden? 

Werkgever ‘versus’ werknemer
- Wat zijn de grootste verschillen met de Nederlandse cultuur? 
- Tips voor omgang met Poolse werknemers